Nga My

Đánh giá :
Tuyệt chiêu : Băng Liệt Phá
Chỉ số cơ bản: Sinh mệnh - Pháp lực.
Vũ khí sử dụng: Phi kiếm và Phi đao.
Hệ đặc thù: Thủy và Hỏa là hai thuộc tính chủ yếu trong công kích của Nga My Thuật Sĩ.
Tiềm năng chủ yếu: Trí tuệ.

Phật Môn

Đánh giá :
Tuyệt Chiêu : Lạc Anh Diệt
Chỉ số cơ bản: Sinh Mệnh, Pháp Lực và Cường Lực.
Hệ đặc thù: Phật pháp và Hỏa là hai thuộc tính chủ yếu trong công kích của Phật Môn Tăng Nhân
Tiềm năng chủ yếu: Sức mạnh.

Bách Hoa

Đánh giá :
Tuyệt chiêu: Viêm Lôi Nộ
Chỉ số cơ bản: Sinh mệnh và Pháp Lực.
Vũ khí sử dụng: Phi Luân và Phật Châu.
Hệ đặc thù: Phật pháp và Lôi điện là hai thuộc tính chủ yếu trong công kích của Bách Hoa Tiên Tử.
Tiềm năng chủ yếu: Trí Tuệ.

Thanh Thành

Đánh giá :
Tuyệt chiêu: Ảo Ảnh Hồn
Chỉ số cơ bản: Sinh Mệnh, Tinh Lực và Liên Kích
Vũ khí sử dụng: Liên đao và Song Đoản.
Hệ đặc thù: Lôi và Độc là hai thuộc tính chủ yếu trong công kích của Thanh Thành Ẩn Giả.
Tiềm năng chủ yếu: Nhanh nhẹn.

Tiên Cầm

Đánh giá :
Tuyệt chiêu: Thần Hồn Ca
Chỉ số cơ bản: Sinh Mệnh và Pháp Lực.
Vũ khí sử dụng: Tiên Cung và Cự nỏ.
Hệ đặc thù: Thủy và Độc là hai thuộc tính chủ yếu trong công kích của Tiên Cầm Linh Thú.
Tiềm năng chủ yếu: Trí Tuệ.

Thục Sơn Ngũ Hành - Game tiên hiệp 3d

Thục Sơn Ngũ Hành là game online chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp ngôn tình thành công nhất năm 2015 với các sát chiêu PK xuyên phá hư không cực kỳ đặc sắc

Hotline : 0169.776.5592

Hoàng Kim Giáp - 3D MMORPG , All rights reserved © 2017